STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
AKCJE
ZARZĄD
SPRZĘT
KSRG
KLUB HDK
PATRON
HISTORIA
+ ODESZLI
GALERIA
KONTAKT
Aktualności
Szkolenie z zakresu podstawowego:
W dniach 5 - 7.03.2013 nasi nowo przyjęci strażacy uczestniczyli w szkoleniu podstawowym strażaków - ratowników, zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną w Biłgoraju. Ukończenie takiego kursu jest jednym z warunków dopuszczających strażaka do udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych. W szkoleniu zakończonym egzaminem (z wynikiem pozytywnym) brało udział pięć osób.