STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
AKCJE
ZARZĄD
SPRZĘT
KSRG
KLUB HDK
PATRON
HISTORIA
+ ODESZLI
GALERIA
KONTAKT
Aktualności
Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego:
W dniach 18, 19 i 20 marca, czterech naszych strażaków uczestniczyło w szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego, którego organizatorem była Komenda Powiatowa PSP w Biłgoraju. Temat szkolenia obejmował następujące zagadnienia:
-wypadki drogowe- statystyka i przyczyny,
-budowa pojazdów samochodowych,
-hydrauliczne urządzenia ratownicze,
-organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach,
-metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów,
-postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych,
-postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych oraz zajęcia praktyczne z użyciem hydraulicznego urządzenia ratowniczego, będącego na wyposażeniu naszej jednostki.
Szkolenie zakończono egzaminem pisemnym w formie testu. Ukończenie tego szkolenia uprawnia strażaka- ratownika do udziału w akcjach ratownictwa technicznego i drogowego.