STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
AKCJE
ZARZĄD
SPRZĘT
KSRG
KLUB HDK
PATRON
HISTORIA
+ ODESZLI
GALERIA
KONTAKT
PatronŚwięty Florian, właściwie Florian z Lauriacum jest świętym bardzo popularnym w Polsce.
Urodził się około 250 roku w Zeiselmauer w Dolnej Austrii. Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do armii Dioklecjana - cesarza rzymskiego panującego w latach 284-305. Został dowódcą wojsk rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliżu Krems. W 304 roku, publicznie wyznał wiarę w Chrystusa i ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszano go do złożenia ofiary bogom pogańskim. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom. Po przywiedzeniu do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia, namiestnik prowincji - Akwilin, starał się oficera rzymskiego groźbami i obietnicami zmusić do odstępstwa od wiary. Kiedy jednak wszystkie sposoby zawiodły, kazał go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Miało się to stać 4 maja 304 roku. Ciało Floriana odnalazła wdowa Waleria i z czcią je pochowała. Nad jego grobem z czasem wybudowano kościół i klasztor ojców Benedyktynów - St. Florian, a następnie klasztor Kanoników laterańskich wg reguły świętego Augustyna. Do dnia dzisiejszego St. Florian jest ośrodkiem życia religijnego w Górnej Austrii. Patronuje archidiecezji wiedeńskiej. W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną część relikwii św. Floriana. Ku ich czci wystawiono w dzielnicy miasta, zwanej Kleparz, okazałą świątynię. Wedle legendy, kiedy uroczysta procesja z relikwiami zbliżała się do miasta od strony Barbakanu i nie weszła jeszcze w miejskie mury przez Bramę Floriańską, niebo nagle pociemniało. Ludzie poczuli, ze relikwiarz, który nieśli staje się coraz cięższy, do tego stopnia, że nie mogli go utrzymać. W końcu został postawiony na ziemi. Niebo gwałtownie rozjaśniło się pięknym słońcem. W ten sposób niebiosa wskazały miejsce, w którym niezłomny rzymski legionista zechciał spocząć na Polskiej ziemi. Kiedy w 1528 r. pożar strawił tę część Krakowa, ocalał jedynie kościół św. Floriana. Odtąd zaczęto św. Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. Warto też wspomnieć, że Kraków ocalał od pożogi wojennej 1939 i 1945 roku. Wikariuszem parafii św. Floriana , w latach 1949-51 był ks. Karol Wojtyła - nasz Błogosławiony Ojciec Święty. Święty Florian został ustanowiony w 1436 przez biskupa krakowskiego kardynała Zbigniewa Oleśnickiego jednym z czterech głównych patronów Królestwa Polskiego 19 października 1993 roku Kongregacja do spraw Kultu Bożego przy stolicy Apostolskiej nadała miastu Chorzów, gdzie otaczany jest szczególnym kultem, patrona - św. Floriana. Obecnie relikwie Świętego Floriana znajdują się na Wawelu, w Bazylice św. Floriana w Krakowie oraz w Chorzowie. Tradycyjnie przypisywano św. Florianowi obok funkcji wojskowych dowodzenie oddziałem gaśniczym. Według legendy, ocalił płonącą wioskę jednym wiadrem wody. Jest zatem patronem ludzi wykonujących zawody związane z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy piekarzy. Ma także chronić przed powodzią - jak widać wszechstronny jest jak strażacy, którym głównie patronuje. Św. Florian przedstawiany jest jako gaszący pożar oficer rzymski w ręku dzierżący naczynie z wodą. Czasami jako książę. Bywa, że w ręku trzyma chorągiew. Jego atrybutami są: kamień młyński u szyi, kolczuga, krzyż, czerwony i biały krzyż, miecz, palma męczeńska, płonący dom.