STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
AKCJE
ZARZĄD
SPRZĘT
KSRG
KLUB HDK
PATRON
HISTORIA
+ ODESZLI
GALERIA
KONTAKT
Zarząd


Stanisław Pękala
Prezes


Mirosław Karwan
Naczelnik


Mariusz Turczyniak
Z-ca Naczelnika


Krzysztof Paluch
Skarbnik


Mieczysław Buczko
Sekretarz

Józef Dzikoń

Stanisław Jeleń


Miłosz Presz


Andrzej Kraczek